Underhåll / Maintenance

Status: Fixed - on 5/23/23 Scheduled
Description:

2023-05-23 kommer vi att göra ett underhåll på vår lagringen för e-post. Underhållet kommer på mellan 22:00 - 03:00 och under tiden kommer E-post tjäsnten inte vara nåbar.

2023-05-23 will we perform a maintenance on the storage for our email service. The maintenance will start at 22:00 and end 03:00 and during this time the email service will be down.

Update on 5/24/23
Status changed from Scheduled Fixed

New information:

Underhållet är klart och tjänsterna ska fungera som normalt.

Maintenace is done and services are back to normal

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2023 Loopia AB