Welcome!

This is the operational status page of Websupport, showing any outages and planned maintenance. It also offers you to use RSS or iCal to follow events, or subscribe to SMS or email updates from events and incidents.

This page and it's information is only available in English. Use this link to show a Google Translated version.

Some systems are experiencing issues
Scheduled Maintenace
Underhåll av kontrollpanel / Maintenance of control panel
When: in 22 hours, 27 minutes
Description:

Vi genomför underhåll av kontrollpanel med start kl 21 som beräknas vara klar 00:00. Under tiden kommer det inte gå att logga in i kontrollpanelen.

We are doing maintenance of control panels, starting 21:00 and we estimate it will be finished by 00:00. During this time the controlpanel will be unavailable.

Active Incident
Problem med hemsidor på IIS (Windows)
Status: Watching - 4 weeks ago
Description:

Vi upplever just nu problem med hemsidor som använder IIS (windows). Våra tekniker felsöker problemet .

We are experience issue with IIS websites. Our technicians are troubleshooting.

Updated 2 weeks, 2 days ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu åtgärdat och hemsidorna som påverkats skall fungera korrekt igen. Vi undersöker för närvarande orsaken till att problemet återuppstått tillsammans med underleverantören för vår lagringsplattform för att säkerställa att problemet inte uppstår igen. Upplever du fortsatta problem så vänligen kontakta vår support.

In English: The problem has been solved and websites affected by this should now work properly. We are currently investigating the reason to why the problem re-emerged together with the vendor for our storage platform to ensure that this problem does not occur again. If you experience further problems, please contact our support.

Updated 2 weeks, 2 days ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Felsökningen fortsätter och ytterligare framsteg har gjorts med det underliggande problemet. Vi har tyvärr ingen ETA på när problemet är helt åtgärdat men detta har högsta möjliga prioritet och vår ambition är att lösa detta så snart som möjligt.

In English: Further progress has been made on the underlying problem. Unfortunately, we have no ETA when the problem is completely fixed, but this has the highest possible priority at our end and our ambition is to resolve this as soon as possible.

Updated 2 weeks, 3 days ago
Status changed from Watching Investigating

New information:

Tyvärr så noterar vi åter problem med IIS-baserade webbplatser och våra tekniker arbetar febrilt med en lösning. Vi kommer att uppdatera statusen så snart vi har en uppdatering i fallet.

In English: Unfortunately, we have encountered problems again with IIS-based websites and the issue is being worked on resolving. We will update the status as soon as we have a solution in place.

Updated 3 weeks ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu åtgärdat och hemsidorna som påverkats skall fungera korrekt igen. Vi undersöker för närvarande orsaken till att problemet återuppstått tillsammans med underleverantören för vår lagringsplattform för att säkerställa att problemet inte uppstår igen. Upplever du fortsatta problem så vänligen kontakta vår support.

English: The problem has been solved and websites affected by this should now work properly. We are currently investigating the reason to why the problem re-emerged together with the vendor for our storage platform to ensure that this problem does not occur again. If you experience further problems, please contact our support.

Updated 3 weeks ago
Status changed from Fixed Investigating

New information:

Vi ser dessvärre att problemet har återuppstått, vi anlyserar för närvarande orsaken till problemet och hoppas på att ha en lösning på plats inom kort.

Eng: We see that the problem has unfortunately resurfaced, we are currently analyzing the cause of the problem and hope to have a solution in place soon.

Updated 3 weeks, 1 day ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problemet anses nu vara löst efter att vi övervakat situationen. Skulle du som kund mot förmodan uppleva några fortsatta problem relaterat till incidenten så vänligen kontakta supporten.

ENG: The issue is now considered solved after we have monitored the situation. Should you presumably experience any further problems related to the incident, please contact support.

Updated 3 weeks, 2 days ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet ska nu vara löst och vi övervakar situationen. Om du fortfarande upplever något problem så vänligen kontakta supporten.

Eng: The problem should now be solved and we are monitoring the situation. If you still experience any issues please contact support.

Updated 3 weeks, 4 days ago
Status changed from Watching Investigating

New information:

En del kunder upplever fortfarande problem med deras IIS-sidor. Vi jobbar vidare med vår storage-leverantör för att åtgärda problemet. Vi ber om ursäkt för detta.

ENG:

Some customers are still experiencing problems with their IIS-sites and we are working with our storage-provider to solve this issue. We're sorry for the inconvenience.

Updated 3 weeks, 5 days ago
Status changed from Identified Watching

New information:

Problemet är nu löst och vi övervakar problemet och jobbar vidare med det bakomliggande problemet.

ENG: The problem is now solved and we're monitoring the problem and continue working with the underlying issue.

Updated 3 weeks, 5 days ago
Status changed from Fixed Identified

New information:

Tyvärr så har vi stött på problem igen med IIS-baserade webbplatser och problemet undersökts för fullt. Vi kommer att uppdatera statusen så fort vi har fått en lösning på plats.

ENG: Unfortunately, we have encountered problems again with IIS-based websites and the problem are being investigated. We will update the status as soon as we have a solution in place.

Updated 4 weeks ago
Status changed from Watching Fixed

New information:
Updated 4 weeks ago
Status changed from Investigating Watching

New information:

Felet är avhjälpt och vi fortsätter att övervaka så inga efterföljande problem uppstår.

The issue has been resolved and we continue to monitor so that no subsequent issues arise.

Updated 4 weeks ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi felsöker fortsatt detta problem och kommer att uppdatera driftstatusen så snart vi vet mer.

We are still troubleshooting this issue and will update the incident-status as soon as we know more.

2022-01-18

Underhåll av kontrollpanel / Maintenance of control panel Scheduled
Status: Scheduled - 1 hour, 32 minutes ago
Description:

Vi genomför underhåll av kontrollpanel med start kl 21 som beräknas vara klar 00:00. Under tiden kommer det inte gå att logga in i kontrollpanelen.

We are doing maintenance of control panels, starting 21:00 and we estimate it will be finished by 00:00. During this time the controlpanel will be unavailable.

2022-01-14

Problem med DNSSEC
Status: Fixed - 4 days, 8 hours ago
Description:

Vi har upptäckt ett problem med DNSSEC som påverkar DNS uppslag för vissa domännamn och i utsträckning kan påverka åtkomst till hemsidor och e-post tjänster.

Felet är lokaliserat och en lösning är på plats men dessvärre dröjer det lite för ändringen att träda i kraft fullt ut men inom cirka 1-2 timmar bör problemet helt vara löst för de som påverkats.

English: We have discovered a problem with DNSSEC that affects DNS lookups for certain domain names and can to an extent affect access to website and email services.

The problem has been located and a solution is in place but unfortunately it takes a while for the change to take full effect but within 1-2 hours the problem should be completely solved for those affected.

Update 3 days, 18 hours ago
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problemet är helt åtgärdat och vi har övervakat så inga problem uppstått i efterhand.

The problem has been completely fixed and we have monitored so no problems have arisen afterwards.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2022 Loopia AB