Welcome!

This is the operational status page of Websupport, showing any outages and planned maintenance. It also offers you to use RSS or iCal to follow events, or subscribe to SMS or email updates from events and incidents.

This page and it's information is only available in English. Use this link to show a Google Translated version.

All systems are operational

2021-03-08

Problem med webmail / Issue with Webmail
Status: Fixed - 23 hours, 57 minutes ago
Description:

Vi får in felrapporter om vår webmailtjänst. Vi undersöker

We are getting reports about or webmail not working properly. We are investigating.

Update 19 hours, 23 minutes ago
Status changed from Identified Fixed

New information:

Problemet med webmailen är nu åtgärdat.

Issue with webmail is now resolved.

Update 22 hours, 38 minutes ago
Status changed from Investigating Identified

New information:

Problemet är identifierat och kommer vara åtgärdat inom kort.

Issue is identified and will be resolved shortly.

2021-03-05

Issues after maintenance
Status: Fixed - 4 days, 2 hours ago
Description:

Under planerat nätverksunderhåll har vi upplevt ett problem med en av våra core switchar. Vi har löst nätverksproblemet i sig och arbetar med att eliminera konsekvenserna. I nuläget så är flertalet tjänster onåbara. Vi kommer att uppdatera statusen så snart vi vet mer.

During planned network maintenance we have experienced an issue with one of our core switches. We have resolved the network issue itself and are working on eliminating the consequences. For now, several services are unreachable. We'll update this incident as soon as we know more.

Update 2 days, 15 hours ago
Status changed from Identified Fixed

New information:

Problemet med Exchange är åtgärdat. Samtliga tjänster har nu full funktionalitet och efterarbetet med att säkerställa stabilitet fortgår.

Issue with Exchange is resolved. All services now have full functionality and focus is on ensuring stability going forward.

Update 2 days, 17 hours ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Windows/IIS är nu åtgärdat och vi ser full funktionalitet. Arbetet fortgår på Exchange samt övrig stabilitet.

Windows/IIS is resolved and we see full functionality. Work continues on Exchange and overall stability.

Update 2 days, 17 hours ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Vi arbetar på att åtgärda IIS/Windows och Exchange och hoppas ha det åtgärdat under tidig kväll. Fortsatt ökad stabilitet på övriga tjänster som vi också fokuserar på.

Work towards solving IIS and Exchange is ongoing and expected to be done within upcoming hours. Increased stability on other services which we are also focusing on.

Update 2 days, 20 hours ago
Status changed from Investigating Identified

New information:

En del kunder upplever problem med IIS-hemsidor och Exchange. Det är identifierat och vi jobbar på att åtgärda. I övrigt fortgår den positiva trenden där fler och fler kunder har fungerande tjänster.

Some customers experience issues with iis websites and Exchange. We've identified the issue and working on it. Besides that, more and more customers are having full functionality.

Update 2 days, 23 hours ago
Status changed from Identified Investigating

New information:

Nattens arbete har gått bra där vi nu ser stabila tjänster och en välmående miljö för dem allra flesta kunderna. Vi är medvetna om att en del fortfarande upplever problem och jobbar för att åtgärda det under Lördagen.

Vi beklagar att åtgärdsarbetet dröjer och förstår att det skapar frustration hos kunder som fortfarande upplever problem.

We are now seeing stable services for almost all customers. We are aware that some are still having issues and are working towards having full functionality on Saturday.

We are sorry about it taking time and understand that its frustrating for customers that are still experiencing issues.

Update 3 days, 10 hours ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Fortsatt stora framsteg där majoriteten av våra kunder nu har full funktionalitet. Arbetet fortgår under natten.

Majority of customers are now having full functionality. Work continues.

Update 3 days, 17 hours ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Vi arbetar fortsatt mot full funktionalitet och har tagit stora kliv framåt senaste 2h. En del kunder har fortfarande problem varpå arbetet fortgår. Vi är positiva till att ha problemet åtgärdat under Fredagen.

Work is ongoing towards full functionality where we have taken big stides forward last 2 hours. There are still customers having issues so work is ongoing. We are positive regarding reaching full functionality during Friday.

Update 3 days, 20 hours ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Arbetet fortgår med att stabilisera våra tjänster och vi ser bitvis förbättring. Vi har i nuläget inget konkret tidsperspektiv men kommer kommunicera löpande när framsteg görs.

We are continuing to work towards stabilizing our services and are making steady progress. We dont have a ETA currently but will communicate once progress is made.

Update 3 days, 23 hours ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Vi fortsätter att göra framsteg och det underliggande problemet är nu åtgärdat och tjänsterna kommer gradvis igång. Vi kommer att uppdatera statusen när allt är uppe och rullar.

Steady progress is being made and the underlying problem has now been resolved and services are gradually coming back. We will update the status when everything is up and running again.

Update 4 days, 1 hour ago
Status changed from Identified Identified

New information:

Vi har gjort en del framsteg under den senaste timmen och vi fortsätter arbetet med att åtgärda problemet. Vi har tyvärr ingen ETA ännu på när problemet är löst, men vi försäkrar er om att denna incident har högsta möjliga prioritet i vår ände.

We have made some progress in the last hour and we are continuing to work on fixing the problem. Unfortunately, we do not yet have an ETA when the problem is resolved, but we assure you that this incident has the highest possible priority at our end.

2021-03-04

Underhåll / Maintenance Scheduled
Status: Scheduled - 4 days, 11 hours ago
Description:

Vi kommer göra ett underhåll under kvällen mellan klockan 23:00 och klockan 02:00. Under den tiden kan det vara kortare avbrott på vissa tjänster.

We will do maintenance during the evening between 23:00 and 02:00. During that time, there may be shorter interruptions to certain services.

2021-03-03

Certifikatförnyelse / Certificaterenewal Scheduled
Status: Scheduled - 6 days ago
Description:

Onsdagen den 3e Mars kl 10:00 genomför vi vår årliga certifikatförnyelse. Det innebär att kunder som använder e-post via oss med egen uppsättning (imap.domän.se etc) kommer mötas av en certifikatvarning. kunder som använder våra rekommenderade uppsättningar (imap01.binero.se etc) kommer inte påverkas av detta.

On Wednesday 3rd of March we will do our yearly certificaterenewal. This will affect customers using our email with their own configuration (imap.domainname.com etc) meaning they will get a certificate warning. Customers using our recommended configuration (imap01.binero.se etc) will not be affected by this.

Du kan läsa mer om våra rekommenderade inställningar via nedan länk: https://loopia.ladesk.com/476238-Vilka-inst%C3%A4llningar-ska-jag-anv%C3%A4nda-i-min-E-postklient

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2021 Loopia AB