Welcome!

This is the operational status page of Websupport, showing any outages and planned maintenance. It also offers you to use RSS or iCal to follow events, or subscribe to SMS or email updates from events and incidents.

This page and it's information is only available in English. Use this link to show a Google Translated version.

All systems are operational
Scheduled Maintenace
Underhållsarbete / Maintenance legacy sitebuilder
When: in 9 hours, 33 minutes
Description:

Ett underhållsarbete kommer utföras i vår Sitebuilder (b'Easy) plattform den 25:e Juni som påbörjas 19:00 och förväntas vara klart till 00:00.

Under denna tid kommer åtkomst till admin-sektionen och att redigera/skapa Sitebuilder installationer ej vara tillgängligt samt så kommer viss widget-funktionalitet så som formulär vara otillgängliga - det kommer fortfarande vara möjligt att komma åt och besöka existerande hemsidor som vanligt då detta ej ska påverkas av detta underhållsarbete.

English: We will be performing maintenance in our Sitebuilder (b'Easy) platform on June 25th which starts at 19:00 and is expected to be completed by 00:00.

During this time, access to the admin-section and editing/creating Sitebuilder installations will not be available and some widgets functionallity such as forms will be unavailable - it will still be possible to access and visit existing websites as usual as this is not expected to be impacted by the maintenance.

2024-06-18

Problem med att nå kontrollpanel
Status: Fixed - 6 days, 22 hours ago
Description:

Vi upplever för tillfället en driftstörning som orsakar problem med att nå våran kontrollpanel. Våra tekniker har identifierat problemet och arbetar med att få det åtgärdat så snabbt som möjligt.

Update 6 days, 1 hour ago
Status changed from Investigating Fixed

New information:

Problemet är nu åtgärdat av våra tekniker.

Update 6 days, 16 hours ago
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Våra tekniker har gjort en del framsteg och det bör vara bättre tillgänglighet för både kontrollpanelen och webmailen nu. Viss problematik kan dock fortfarande uppstå med att nå dessa tjänster. Våra tekniker arbetar vidare tills dess att problemet är helt åtgärdat.

Update 6 days, 19 hours ago
Status changed from Identified Investigating

New information:

Även webmailen kan vara problematisk att nå till följd av den pågående driftstörningen. Våra tekniker fortsätter sitt arbete för att lösa problemen så snart som möjligt.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2024 Loopia AB