Underhåll / Mmaintenance

Status: Fixed - 3 weeks, 1 day ago Scheduled
Description:

2023-05-19 kommer vi att göra ett underhåll på vår lagringen för e-post. Underhållet kommer på mellan 22:00 - 03:00 och under tiden kommer E-post tjäsnten inte vara nåbar.

2023-05-19 will we perform a maintenance on the storage for our email service. The maintenance will start at 22:00 and end 03:00 and during this time the email service will be down.

Update 3 weeks, 1 day ago
Status changed from Scheduled Identified

New information:

Vi har påbörjat underhållet.

We have started the maintenace.

Update 3 weeks, 1 day ago
Status changed from Identified Fixed

New information:

Underhållet är klart och tjänster fungerar som vanligt igen.

We have finished the maintenance and services should work as normal now.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2023 Loopia AB