Problem med DNSSEC

Status: Fixed - on 1/14/22
Description:

Vi har upptäckt ett problem med DNSSEC som påverkar DNS uppslag för vissa domännamn och i utsträckning kan påverka åtkomst till hemsidor och e-post tjänster.

Felet är lokaliserat och en lösning är på plats men dessvärre dröjer det lite för ändringen att träda i kraft fullt ut men inom cirka 1-2 timmar bör problemet helt vara löst för de som påverkats.

English: We have discovered a problem with DNSSEC that affects DNS lookups for certain domain names and can to an extent affect access to website and email services.

The problem has been located and a solution is in place but unfortunately it takes a while for the change to take full effect but within 1-2 hours the problem should be completely solved for those affected.

Update on 1/15/22
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problemet är helt åtgärdat och vi har övervakat så inga problem uppstått i efterhand.

The problem has been completely fixed and we have monitored so no problems have arisen afterwards.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2022 Loopia AB