Problem med hemsidor på IIS (Windows)

Status: Fixed - on 12/21/21
Description:

Vi upplever just nu problem med hemsidor som använder IIS (windows). Våra tekniker felsöker problemet .

We are experience issue with IIS websites. Our technicians are troubleshooting.

Update on 12/21/21
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi felsöker fortsatt detta problem och kommer att uppdatera driftstatusen så snart vi vet mer.

We are still troubleshooting this issue and will update the incident-status as soon as we know more.

Update on 12/21/21
Status changed from Investigating Watching

New information:

Felet är avhjälpt och vi fortsätter att övervaka så inga efterföljande problem uppstår.

The issue has been resolved and we continue to monitor so that no subsequent issues arise.

Update on 12/21/21
Status changed from Watching Fixed

New information:
Update on 12/23/21
Status changed from Fixed Identified

New information:

Tyvärr så har vi stött på problem igen med IIS-baserade webbplatser och problemet undersökts för fullt. Vi kommer att uppdatera statusen så fort vi har fått en lösning på plats.

ENG: Unfortunately, we have encountered problems again with IIS-based websites and the problem are being investigated. We will update the status as soon as we have a solution in place.

Update on 12/23/21
Status changed from Identified Watching

New information:

Problemet är nu löst och vi övervakar problemet och jobbar vidare med det bakomliggande problemet.

ENG: The problem is now solved and we're monitoring the problem and continue working with the underlying issue.

Update on 12/24/21
Status changed from Watching Investigating

New information:

En del kunder upplever fortfarande problem med deras IIS-sidor. Vi jobbar vidare med vår storage-leverantör för att åtgärda problemet. Vi ber om ursäkt för detta.

ENG:

Some customers are still experiencing problems with their IIS-sites and we are working with our storage-provider to solve this issue. We're sorry for the inconvenience.

Update on 12/26/21
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet ska nu vara löst och vi övervakar situationen. Om du fortfarande upplever något problem så vänligen kontakta supporten.

Eng: The problem should now be solved and we are monitoring the situation. If you still experience any issues please contact support.

Update on 12/27/21
Status changed from Watching Fixed

New information:

Problemet anses nu vara löst efter att vi övervakat situationen. Skulle du som kund mot förmodan uppleva några fortsatta problem relaterat till incidenten så vänligen kontakta supporten.

ENG: The issue is now considered solved after we have monitored the situation. Should you presumably experience any further problems related to the incident, please contact support.

Update on 12/28/21
Status changed from Fixed Investigating

New information:

Vi ser dessvärre att problemet har återuppstått, vi anlyserar för närvarande orsaken till problemet och hoppas på att ha en lösning på plats inom kort.

Eng: We see that the problem has unfortunately resurfaced, we are currently analyzing the cause of the problem and hope to have a solution in place soon.

Update on 12/28/21
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu åtgärdat och hemsidorna som påverkats skall fungera korrekt igen. Vi undersöker för närvarande orsaken till att problemet återuppstått tillsammans med underleverantören för vår lagringsplattform för att säkerställa att problemet inte uppstår igen. Upplever du fortsatta problem så vänligen kontakta vår support.

English: The problem has been solved and websites affected by this should now work properly. We are currently investigating the reason to why the problem re-emerged together with the vendor for our storage platform to ensure that this problem does not occur again. If you experience further problems, please contact our support.

Update on 1/1/22
Status changed from Watching Investigating

New information:

Tyvärr så noterar vi åter problem med IIS-baserade webbplatser och våra tekniker arbetar febrilt med en lösning. Vi kommer att uppdatera statusen så snart vi har en uppdatering i fallet.

In English: Unfortunately, we have encountered problems again with IIS-based websites and the issue is being worked on resolving. We will update the status as soon as we have a solution in place.

Update on 1/2/22
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Felsökningen fortsätter och ytterligare framsteg har gjorts med det underliggande problemet. Vi har tyvärr ingen ETA på när problemet är helt åtgärdat men detta har högsta möjliga prioritet och vår ambition är att lösa detta så snart som möjligt.

In English: Further progress has been made on the underlying problem. Unfortunately, we have no ETA when the problem is completely fixed, but this has the highest possible priority at our end and our ambition is to resolve this as soon as possible.

Update on 1/2/22
Status changed from Investigating Watching

New information:

Problemet är nu åtgärdat och hemsidorna som påverkats skall fungera korrekt igen. Vi undersöker för närvarande orsaken till att problemet återuppstått tillsammans med underleverantören för vår lagringsplattform för att säkerställa att problemet inte uppstår igen. Upplever du fortsatta problem så vänligen kontakta vår support.

In English: The problem has been solved and websites affected by this should now work properly. We are currently investigating the reason to why the problem re-emerged together with the vendor for our storage platform to ensure that this problem does not occur again. If you experience further problems, please contact our support.

Update on 1/25/22
Status changed from Watching Fixed

New information:

Under övervakningsfasen senaste månaden har vi identifierat och åtgärdat grundproblemet.

During monitoring last 4 weeks we have identified and resolved the root cause.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2022 Loopia AB