Underhållsarbete i Sitebuilder plattform

Status: Fixed - on 4/28/21 Scheduled
Description:

Ett underhållsarbete kommer utföras i vår Sitebuilder (b'Easy) plattform den 28:e April som påbörjas 09:00 och förväntas vara klart till 15:00.

Under denna tid kommer åtkomst till admin-sektionen och att redigera/skapa Sitebuilder installationer ej vara tillgängligt samt så kommer viss widget-funktionalitet så som formulär vara otillgängliga - det kommer fortfarande vara möjligt att komma åt och besöka existerande hemsidor som vanligt då detta ej ska påverkas av detta underhållsarbete.

English: We will be performing maintenance in our Sitebuilder (b'Easy) platform on April 28th which starts at 09:00 and is expected to be completed by 15:00.

During this time, access to the admin-section and editing/creating Sitebuilder installations will not be available and some widgets functionallity such as forms will be unavailable - it will still be possible to access and visit existing websites as usual as this is not expected to be impacted by the maintenance.

Update on 4/28/21
Status changed from Identified Identified

New information:

Underhållsarbetet har nu påbörjats.

Maintenance has now started.

Update on 4/28/21
Status changed from Identified Identified

New information:

Uppdatering pågår fortfarande men kommer tyvärr dröja längre än förväntat, just nu estimerar vi att det kommer vara klart 17:00. Uppdateringar närmare kl 17 kommer.

Update is still ongoing but unfortunately it will be a while longer, at the moment we estimate it will be done 17:00. Update closer to 17:00 will be posted when we get there.

Update on 4/28/21
Status changed from Identified Identified

New information:

Underhållsarbetet pågår fortfarande men nu har vi börjat närma oss slutfasen och det förväntas vara igång 17:30.

Maintenance is still ongoing but now we have worked out all the issues and expect the sitebuilder tools to be up and running 17:30

Update on 4/28/21
Status changed from Identified Fixed

New information:

Underhållsarbetet är nu slutfört och sitebuilder (beasy) administrationspanelen är nu funktionell igen.

Maintenance is now complete and the sitebuilder (beasy) admin-panel is now accessible again.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2021 Loopia AB