EPP outage for certain TLDs

Status: Fixed - on 6/23/20
Description:

Vi har för tillfället driftstörning i EPP kommandon för vissa TLDer. Drabbade just nu är domäner under COM, .NET, .INFO, .ORG och .MOBI

Driftstörningen påverkar ändringar av namnservrar, domänkontatker, skapande av authkoder samt förnyelser.

Vi har kontakt med våra leverantörer.

--

We're currently experiencing some outage in EPP commands for some TLDs. Currently affected are .COM, .NET, .INFO, .ORG and .MOBI

The outage affects changes in nameservers, contact credentials, generating transfer auth codes and renewals.

We're having contact with our providers.

Update on 6/30/20
Status changed from Identified Identified

New information:

.ORG is fully functional. We're hoping to have the other TLDs working to their fullest shortly

Update on 7/3/20
Status changed from Identified Identified

New information:

All TLDs except .ME is now fixed and should be fully functional again. We're counting on having .ME up and running in the beginning of next week.

Update on 7/21/20
Status changed from Identified Fixed

New information:

All TLDs are now fixed and should be fully functional again

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2020 Loopia AB