E-posttjänster / Email services

Status: Watching - on 5/19/20
Description:

Vi ser nu en stabil funktionalitet på våra e-posttjänster och fokuserar på mindre justeringar för att förbättra prestandan. Vi kommer inom kort att genomföra ytterligare underhållsarbeten för att slutföra migreringen till vår nya lagringsplattform och kommer kommunicera information gällande det här. Tills dess fortsätter vi övervaka situationen noggrant.

We now have full functionality and are doing smaller adjustments to improve performance. We will have maintenance windows in the near future to complete the migration to our new storage, and will commuicate updates regarding those here.

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@websupport.se
Webb: https://www.websupport.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2020 Loopia AB