Problem med lagringsplattform

Status: Fixed - on 2/3/20
Description:

Vi upplever för närvarande prestandaproblem i vår lagringsplattform som påverkar laddtider och generell åtkomst till hemsidor för vissa kunder. Vi arbetar intensivt tillsammans med vår underleverantör för att återställa prestanda och åtkomst till det normala.

Vi har estimerat att det planerade underhållet tar upp till cirka 2 timmar (21:00 - 23:00). Notera att tjänsterna ska fungera under tiden som underhållsarbetet utförs. Dock kan prestandan/svarstider bli påverkade under perioden.

English: We are currently experiencing performance issues in our storage platform that affect load times and overall access for some customers. We are working intensively with our provider to restore performance and access to normal.

The planned maintenance should take about (2 hours - 21:00 - 23:00) to finish. Note that we don't expect the process to be disruptive, but could result in slight performance fluctuations during the failover.

Update on 2/4/20
Status changed from Investigating Watching

New information:

Vi har tillsammans med vår leverantör gjort en del ändringar under kvällen/natten som förhoppningsvis förbättrar prestandan. Vi ser att nu på morgonen att det verkar ha gett ett gott resultat och att hemsidor laddar betydligt bättre igen. Vi kommer givetvis att fortsätta övervaka detta.

English: We have together with our storage provider done some changes during the evening/night that should improve performance. We now see in the morning that this has brought result and that webpages response times have improved a lot. We will continue to monitor this.

Update on 2/4/20
Status changed from Watching Investigating

New information:

Vi ser tyvärr försämrade svarstider igen, vi arbetar tillsammans med vår leverantör av lagringsplattformen för att lokalisera orsaken till varför problemet återuppstått.

English: We are unfortunately seeing worsened response times again, we are working together with our storage provider to locate the reason to why the issue has returned.

Update on 2/5/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi ser idag förbättringar i miljön efter en del ändringar vi gjorde igår kväll, dock upplever tyvärr en del kunder fortsatt problem med långsamma svarstider. Vi fortsätter arbetet mot en permanent lösning tillsammans med vår leverantör.

English; We see improvements in the environment today after some changes we made last night, but unfortunately some customers still have problems with slow response times. We continue to work towards a permanent solution together with our vendor.

Update on 2/6/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi har tillsammans med vår underleverantör lokaliserat ett problem i en specifik datapool som ser ut att vara grundorsaken till driftstörningen, fortsatt analysering sker för att kunna tillämpa en permanent lösning på problemet och mer information publiceras så fort den finns tillgänglig.

English: Together with our provider we have located a problem in a specific data pool that appears to be the root cause of the issue, further analysis is taking place to be able to apply a permanent solution to the problem and more information will be published as soon as it is available.

Update on 2/7/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi har gjort framsteg och vi har sett en förbättring i laddningstiderna, vår underleverantör har implementerat kod i vår lagringsmiljö för att få mer detaljerade loggar kring grundorsaken till felet. Vi kommer att även efter vår leverantörs rekommendation installera en patch ikväll 21:00

English: The situation looks better today and we have seen an improvement in loadtimes, our vendor have implemented some code in our storage environment to get more detailed logs regarding the root cause of the issue. We will also follow our vendors recommendation and install a patch tonight 21:00

Update on 2/8/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Nattens underhållsarbete slutfördes utan problem och uppdateringen är nu installerad.

English: Last nights maintenance finished without any issues and the patch is now installed.

Update on 2/9/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi övervakar för närvarande resultatet av gårdagens patch, vi har sedan igår sett förbättringar för en del kunder som upplevt problem med Windows/IIS webbplatser, men då det fortfarande är flera som upplever problem så är det något vi undersöker vidare.

English: We are currently monitoring the results from the patch yesterday, we have seen improvements for some customers that have experienced issues with Windows/IIS websites, since there are still many which is still experiencing issues we continue to investigate.

Update on 2/10/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi får fortsatt rapporter kring IIS och apache-webbplatser som ej är tillgängliga. Vi fortsätter att undersöka detta och vi kommer att uppdatera driftstatusen så snart som vi har mer information.

English: We continue to receive reports on IIS and apache websites that are not available. We are continuing to investigate this and we will update the incident as soon as we have more information.

Update on 2/10/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Problemet är ännu inte helt löst och vi fortsätter att arbeta på problemet tillsammans med vår storage-leverantör för en lösning.

Enligsh: The incident is yet to be resolved and we're still working together with our storage provider for a solution to resolve the on going issue.

Update on 2/11/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Tyvärr upplever vi fortfarande problem med långsamma apache-webbplatser samt IIS-webbplatser som inte svarar för vissa kunder. Vi har identifierat det specifika problemet som får IIS-webbplatser att sluta svara och har en temporär lösning klar för att fixa detta om problem återuppstår, vi arbetar även på att en lösning för att automatisera denna process i väntan på en permanent lösning. Vi fortsätter arbetet tillsammans med vår storage leverantör för att åtgärda detta permanent.

English: Unfortunately we still experience issues with slow Linux/Apache-websites and non responsive IIS-websites for some customers. We have identified the specific issue that causes Windows/IIS websites to become unresponsive, and have a short-term solution to adress this and we're also attempting to put a workaround in place to monitor and address this automatically while we are waiting for a permanent fix. We'll continue the work with our storage vendors to get to the root cause.

Update on 2/12/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi ser tydliga förbättringar i prestandan och fortsätter arbeta på problemet och övervakar driften i vår ände.

English: We're seeing improvements in the performance and are still investigating/troubleshooting as well as monitoring the issue.

Update on 2/13/20
Status changed from Investigating Investigating

New information:

Vi ser tydliga förbättringar i vår ände, tidigare under dagen gjordes en snabb omstart vilket gjorde en del sidor/webbplatser gick ner i cirka 5 minuter. Majoriteten utav tjänsterna ska nu fungera då vi ser tydliga förbättringar i vår ände. Vi ber er kunder som fortfarande upplever problem med era sidor kontakta vår support (support@websupport.se).

English: We performed a restart earlier today that resulted in downtime for some customers (The downtime was only about 5 minutes). We're seeing major improvements in our end and the majority of our customers websites should function now. If you're still experiencing issues with your website, contact our support (support@websupport.se)

Update on 2/14/20
Status changed from Investigating Watching

New information:

Vi anser att det långvariga problemet med prestandan nu är löst och vi kommer att övervaka plattformen ifrån vår ände väldigt noga de kommande veckorna.

Problemen som några av våra Windows-kunder har upplevt är nu också löst och vi har en tillfällig lösning på plats. Vi förväntar oss en permanent lösning från våra lagringsleverantörer inom kort.

English:

We believe that the long-going issue with the performance is now resolved, and will monitor the platform closely for the upcoming weeks.

The issues that some of our Windows customers have experienced is now resolved as well, and we have a temporary workaround in place. We are expecting a permanent solution from our storage vendors shortly.

Update on 2/17/20
Status changed from Watching Investigating

New information:

Vi har övervakat plattformen över helgdagarna och tjänsterna ser fortfarande stabila ut men vi kommer fortsatt att övervaka situationen så att inga nya problem uppstår. Under tiden fortsätter även sammarbetet med vår lagringsleverantör för att säkerställa att en permanent lösning kommer på plats. Vänligen kontakta vår support ifall ni upplever några problem.

English: We have monitored the platform over the holidays and the services still look stable but we will continue to monitor the situation so that no new problems arises. In the meantime, the collaboration with our storage supplier also continues to ensure that a permanent solution is in place. Please contact our support if you experience any problems.

Update on 2/25/20
Status changed from Investigating Fixed

New information:

Efter vårt underhållsarbete har vi under helgen övervakat tjänsterna och kan nu konstatera att problemen med vår storage är åtgärdade.

English: After our maintenance work, we have monitored the services over the weekend and can now see that the problems with our storage are resolved

Contact

Phone: +46 771-24 08 00
Email: support@loopiahosting.se
Webb: https://www.loopiahosting.se

Loopia AB

Kopparbergsvägen 8
722 13 Västerås, Sweden
Org. number: 556633-9304

logo
Copyright © 2001-2020 Loopia AB